Speed Sprints Mockup

Speed Sprints

Een Serious Game, ontwikkeld voor het onderwijs

Wat is Speed Sprints?

Speed Sprints is een spel om metacognitieve vaardigheden te ontwikkelen bij studenten, met name op het gebied van plannen, monitoren en evalueren. De docent neemt hierin de rol van spelmeester en beheert de flow van het spel, door de studenten mee te nemen in de drie verschillende fases van het spel. De studenten werken met kleine, abstracte en leuke taken die zij inplannen, uitvoeren en vervolgens zullen de studenten reflecteren op het werkproces.

Speed Sprints in onderwijs
Speed Sprints - Spelend Leren

Spelend leren

Het spel is ontwikkeld met als doel dat studenten snel metacognitieve vaardigheden aanleren binnen de opleiding MBO Software Developer, een set vaardigheden die normaliter een hoge uitdaging vormen voor studenten van de leeftijd van 15 - 18 jaar. Door spel in de zetten als werkvorm (Serious Games), wordt er op een meer intuïtieve wijze geleerd en zal de student dit ook meenemen in zijn of haar andere taken, bijvoorbeeld het inplannen van huiswerk of het zelfstandig reflecteren op gemaakt werk.

Interesse in Speed Sprints?

Speed Sprints kan worden ingezet om metacognitieve vaardigheden te ontwikkelen bij scholieren of studenten, in het middelbaar onderwijs of beroepsonderwijs, met als effect een hogere leeropbrengst (Dignath & Büttner (2008)). Neem contact op om te vragen naar de mogelijkheden wat het spel kan beteken voor jouw klas / onderwijs!

Stuur een bericht >

Dit spel is ontwikkeld vanuit een onderzoek door Maarten Wolfsen, i.s.m. Christelijke Hogeschool Windesheim en Landstede MBO. Meer weten over dit onderzoek? Vraag deze dan op via het contactformulier.

Dignath, C., & Büttner, G. (2008). Components of Fostering Self-Regulated Learning among Students. A Meta-Analysis on Intervention Studies at Primary and Secondary School Level. Metacognition and Learning, 3, 231-264. https://doi.org/10.1007/s11409-008-9029-x