Waarom komen wij te laat? (SVI-model)

Afbeeldingsbron: Alice in Wonderland

Voorwoord

Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam bij Landstede MBO (locatie Harderwijk) bij het team Software Development als vakdocent. Hier heb ik vorig schooljaar ook een half jaar stage mogen lopen en heb hierin veel geleerd, samen met de andere stages, over het gedrag van studenten. Ook ben ik mij de laatste tijd gaan verdiepen in Serious Games, waarbij de focus ligt op het bijbrengen van kennis of vaardigheden en het brengen van gedragsveranderingen. Voor dit onderzoek ben ik gaan nadenken over een goed onderwerp, een probleem die plaatsvindt onder studenten en waar gedragsverandering een oplossing zou kunnen bieden. Wat mij opviel tijdens het doen van mijn standaard presentie rondes is dat veel studenten standaard te laat komen. Soms vijf minuten, soms vijftien minuten en soms zelfs een halve dag. Ik werd benieuwd of dit een optie zou kunnen zijn waar een gedragsverandering kan plaatsvinden en kwam met allerlei ideeën voor het toepassen van een Serious Game. Mijn focus lag hier met name op het idee dat de handeling van te laat komen kwam door een gebrek aan zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Na een bel gesprek te hebben gehad met mijn begeleider, docent F. de Kimpe, werd ik op het idee gebracht om juist eens dieper te gaan kijken in de handeling van te laat komen. Komt het wel door een gebrek aan zelfdiscipline en doorzettingsvermogen? Spelen er eventueel andere elementen zoals milieu of motivatie een rol? Wat zijn de vlakken dat bepaald dat een student te laat komt? Is dit intrinsiek of extrinsiek? Of een combinatie van? Genoeg vragen ontstonden er door dit gesprek om de focus van mijn onderzoek te verleggen naar een onderzoek omtrent de handeling van te laat komen, met hierin de: “Waarom komen wij te laat?”.

Onderzoek

Deelvraag 1

“Welke redenen geven studenten op het middelbaar beroepsonderwijs waarom zij vaak later binnenkomen dan de aangegeven starttijd?” Een zeer open vraag waarin de studenten de ruimte krijgen zelf een aantal antwoorden te geven op een aantal vragen die van te voren zijn ontwikkeld, om een beter beeld te krijgen waarom zij te laat komen. In deze deelvraag zal ik mij met name richten op de reden die de studenten zelf geven en niet de hieruit getrokken verbanden, gecombineerd met hoe zij de opleiding, hun sociale kringen en thuissituatie inschatten. De verbanden zal ik later in deelvraag vier beantwoorden, ondersteunt met de verkregen theorie en kennis uit deelvragen twee en drie en de kennis vanuit de bestaande zorgstructuur binnen Landstede. In het interview heb ik twaalf studenten gevraagd naar de redenen van het te laat komen. De antwoorden heb ik verzameld in een tabel, waarbij ik de antwoorden heb gecategoriseerd in de categorieën die ik heb ontwikkeld: Resultaten onderzoek te laat komen Het resultaat duidt wel erg duidelijk dat studenten zelf als reden geven dat een gebrek in structuur (vaak gericht op de slaappatronen) de reden is voor hun te laat komen. Ook heb ik aan de studenten gevraagd hoe laat zij gaan slapen, waarvan ik de resultaten ook in een diagram heb verwerkt, waar de bovenste labels staan voor hoe laat zij naar bed gaan. De getallen in de donkere vlakken bepalen het aantal studenten die binnen dat tijdsframe gaan slapen. Resultaten tijden naar bed gaan studenten Om de deelvraag te beantwoorden gebruik ik figuur 2, waarin duidelijk staat weergeven welke redenen er worden gegeven en in welke frequentie.

Deelvraag 2

“Welke redenen zijn er bekend over waarom mensen in het algemeen te laat komen?” Om deze deelvraag te beantwoorden heb ik een aantal bronnen gezocht waar ik de meest voorkomende redenen kan vinden, gebleken uit onderzoek. Eerst heb ik het artikel van BBC (Clarke, L, 2017) gelezen, waarin een aantal onderzoeken en boeken van onder ander Harriet Mellotte, Diana DeLonzor, Jeff Conte en meer samenkomen om reden te geven aan waarom mensen te laat komen. Het artikel spreekt mooi over de misconceptie dat te laat komen een egoïstische redenering heeft vanuit degene die te laat komt. Het kijkt meer naar de psychologische redeneringen en zoekt daarbij naar een oplossing die ik ook kort hier zal beschrijven. Een van de benoemde onderzoeken, die van Harriet Mellotte, verteld dat de mensen die vaak te laat komen (wat hier wordt benoemd als “punctueel beperkt”) er zeer bewust van kunnen worden gemaakt wat de schade is dat hun te laat komen aanricht en hiervoor ook zeker begrip voor kunnen ontwikkelen. Ook wordt het punctueel beperkt zijn verbonden aan bepaalde karaktertrekken zoals optimisme, een laag niveau aan zelfcontrole, ongerustheid en een voorliefde voor het zoeken van sensatie en spanning. Wat belangrijk is bij het proces van leren om op tijd te komen, is volgens Diana DeLonzor (die overigens zelf ook een pad van zelf-controle af is gegaan en hierdoor spreekt vanuit eigen ervaring) het heel belangrijk dat de punctueel beperkten leren wat de gevolgen zijn voor anderen. Daarin is het voor de “slachtoffers” (in deze context, de mensen die lijden onder het te laat komen van anderen) belangrijk dat zij grenzen stellen en hierbij emoties achterwege laten. Een voorbeeld hiervan, is het creëren van een gemis bij de punctueel beperkten door alvast te starten met bijvoorbeeld een vergadering en hierin een harde deadline te stellen. Het artikel laat daarbij wel de gevolgen hiervan zeer open, waardoor het moeilijk is om te zeggen of dit een oplossing is, maar het is wel interessant om hieruit een conclusie te halen voor de redeneringen. Het artikel spreek namelijk veel over een deel aan structuur en zelfcontrole, maar verbindt dit ook met bepaalde karaktertrekken. Het laat wel een andere kant zien dan wat ik zie bij de resultaten van de studenten, vanuit de eerste deelvraag. Hier is meer te zien dat het te laat komen een gevolg is van verscheidene zaken, van een gebrek aan structuur tot een slechte thuissituatie. In een tweede bron die ik had gevonden, een video van Mentor Max (Ohlenschlager, M, 2022), worden er tips gegeven hoe iemand kan werken aan meer op tijd komen. Een tip die hier wordt gegeven, is je doel te zetten om iets eerder aan te komen, bijvoorbeeld vijf of tien minuten. Wat mij opviel, is dat hier een correlatie is tussen wat er wordt verteld in de video en een resultaat uit een onderzoek van Jeff Conte (Conte, J. M., & Jacobs, R. R. (2003)) over de Big Five, een personaliteit test. In de video wordt er namelijk gesproken over het feit dat mensen die te laat komen vaak verkeerd de tijd inschatten. Zij denken genoeg tijd te hebben om ergens aan te komen maar vergeten te bijzaken zoals het klaarmaken, aankomen, onvoorziene omstandigheden e.d.. In het onderzoek van Jeff Conte is er een test gedaan, waarin er werd gekeken hoe twee groepen inschattingen deden over tijdsperceptie. Groep A bestond uit ambitieuze en competitieve mensen en groep B bestond uit creatieve, reflectieve en exploratieve mensen. Zij kregen de opdracht om de verstreken tijd in te schatten, waarin de verstreken tijd exact een minuut was (zonder dat zij dit wisten). Hierin bleek dat groep A de tijd inschatte als 58 seconden en groep B de tijd inschatte als 77 seconden. Ook een video van BBC (John, D. [BBC Reel]. (2022, 1 maart)) genaamd “Why some people are always late - BBC REEL” benoemt dit. De vaardigheid voor tijdsinschatting is schijnbaar dus een grote factor wat kan worden meegerekend bij het te laat komen.
 • Een gebrek aan inzicht in anderen: Deze mensen missen de kennis wat hun eigen gebrek aan op tijd komen doet met een ander, wat voor negatieve gevolgen dit heeft.
 • Een gebrek aan tijdsinschatting: Deze mensen vinden het lastig de tijd in te schatten om op tijd te komen.
 • Een gebrek aan structuur: In dit geval is er een gebrek aan structuur, iets wat ik ook veel terugzag bij studenten.
 • Deelvraag 3

  “Wat zijn de (in de bestaande literatuur) bekende verbanden tussen de reeds benoemde redenen waarom mensen in het algemeen te laat komen?” Het is interessant om te zien, dat wanneer ik dit vergelijk met de genoemde redenen van de studenten, we dit sterk terugzien in de grafiek in Figuur 2. Veel studenten kampen met een gebrek aan structuur en vallen hierdoor lastig in slaap of vinden het moeilijk de ochtendrituelen langs te lopen of zelfs om in te zien dat zij meer tijd nodig hebben om rekening te houden met onvoorziene problemen (logistiek, of bijvoorbeeld dat het kleine stukje lopen van de parkeerplaats naar het lokaal zelf ook tijd kost). Aangezien de bovenstaande drie bekende redenen eigenlijk elkaar sterk aanvullen en daarom vrijwel gecombineerd kunnen worden, vormt het eigenlijk drie onderdelen van een oorzaak, oorzaken. Dus, in veel gevallen is de reden voor te laat komen te categoriseren onder het kopje “structuur”, waarin een gebrek aan zelfcontrole, tijdsinschatting en structuur de meest voorkomende oorzaken zijn. Als we kijken naar het Nature vs. Nurture verhaal, dat spreekt over de strijd tussen wat wordt veroorzaakt door onze genen en onze omgeving (Cherry, 2022), is het interessant om te zien dat vanuit het onderzoek bij deelvraag 2 van Jeff Conte (Conte, J. M., & Jacobs, R. R. (2003)) blijkt dat dit kan worden verbonden aan personaliteiten uit verschillende groepen vanuit The Big Five (persoonlijkheidstest). Om een duidelijke indeling te maken van de verbanden tussen de reeds benoemde redenen waarom mensen in het algemeen te laat komen, wil ik voor elke categorie een aantal oorzaken onderzoeken vanuit de bestaande theorieën. Bovenstaand heb ik “structuur” al onderzocht, dus vervolgens zal ik de andere categorieën behandelen.

  Thuissituatie

  Vanuit onderzoek (Van de Maarel, 2013; Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs [VVKSO], 2010) is gebleken dat door een onveilige thuissituatie (in dit geval bij een echtscheiding) de volgende problemen zich kunnen voordoen:
  • Een gebrek aan zekerheid: Een deel aan zekerheid over wat de toekomst zal brengen is weggevallen, wanneer het vertrouwen in de rolmodellen in de thuissituatie (ouders, verzorgers) wegvalt.
  • Een gebrek aan toestemming: De persoon kan een gevoel van afwijzing genereren tegenover een (of beide) ouder, wanneer deze een onveilige of oncomfortabele thuissituatie creëert, en dit vervolgens ook richten op andere figuren met autoriteit, zoals een docent. De persoon wijst dan correctie af en vertoont negatief gedrag.
  • De aanwezigheid van psychosomatische klachten: De persoon kan door de continue aanwezigheid van een onveilige thuissituatie psychosomatische klachten ontwikkelen, zoals buikpijn of hoofdpijn en hierdoor vaak ziek thuis blijven of later aanwezig zijn dan gewenst.

  Vakinhoudelijk

  In dit geval kan ik vooral de oorzaken ontwikkelen vanuit mijn ervaring in het onderwijs, ondersteunt door didactische bronnen zoals de twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek (Surma, T., Vanhoyweghen, K., Sluijsmans, D., Camp, G., Muijs, D., Kirschner, P. A. (2019, september)).
  • Gebrek aan kennis: Het lastig vinden om opdrachten af te ronden door een gebrek aan kennis. Gaat vaak gepaard met een gebrek aan communicatie.
  • Gebrek aan duidelijkheid / transparantie: Het lastig vinden om te bepalen wat er moet gebeuren bij opdrachten. Gaat vaak gepaard met een gebrek aan communicatie.
  • Gebrek aan uitdaging: Het lastig vinden om gemotiveerd te blijven om opdrachten te doen, omdat deze te makkelijk zijn. Gaat soms ook gepaard met een gebrek aan doelstellingen van de opdracht(en).

  Sociaal

  In dit geval kunnen we een goed voorbeeld nemen aan alle negatieve gevolgen op sociaal gebied, vanuit de periode van lockdowns en online onderwijs. Talloze onderzoeken laten blijken dat dit een negatief effect heeft op de leervaardigheden van studenten. Het wordt goed samengevat in een blogpost van Trimbos (Castagna, G. (2022, 21 oktober)), waarin de term ‘sense of belonging’ wordt gebruikt. Ook heb ik een aantal oorzaken vanuit eigen ervaringen gebruikt. Deze heb ik goed kunnen observeren door de Agile werkmethode (MBO-Scrum, https://www.mboscrum.nl/) die wij hanteren, waarin soft-skills zoals communicatie sterk naar voren komen.
  • Gebrek aan inzicht in anderen: Deze mensen missen de kennis wat hun eigen gebrek aan op tijd komen doet met een ander, wat voor negatieve gevolgen dit heeft.
  • Gebrek aan (positief) sociaal contact: Het lastig vinden om sociaal contact te leggen, met name met medestudenten. Of, wanneer er negatief sociaal contact is, het lastig vinden om grenzen aan te geven of meegenomen worden in negatief geladen acties binnen een vriendengroep.
  • Gebrek aan een 'sense of belonging': De ‘sense of belonging’, ofwel het veilig en thuis voelen in contact met anderen, door jezelf te kunnen zijn in dat contact, is één van de belangrijkste voorwaarden om goed te kunnen leren. Dit zien we ook terug in de basisbehoeften, het CAR-model, van Luc Stevens (Luc Stevens, NIVOZ, 2004-heden), onder relatie.

  Gezondheid

  In het geval van de oorzaken bij een reden onder de categorie “gezondheid”, valt het met name in te delen onder twee oorzaken:
  • Aanwezigheid van een mentale beperking: Zoals ASS / PDD-Nos / ADHD / etc. of een slaap- / eetstoornis etc..
  • Aanwezigheid van een fysieke beperking: Zoals een lichamelijke handicap, ziekte etc..

  Overig

  Dit zijn met name oorzaken die ik zelf ervaar in mijn ervaring als docent, of oorzaken die buiten de bovenstaande categorieën vallen.
  • Gebrek aan interesse: Het lastig vinden om interesse te vinden in huidige opleiding. Oorzaak kan zijn omdat de keuze voor een opleiding niet goed was doordacht.
  • Gebrek aan inzicht van belang: Het lastig vinden om belang van op tijd komen in te zien.

  Deelvraag 4

  “Welke oorzaken tonen studenten op het middelbaar beroepsonderwijs waarom zij vaak later binnenkomen dan de aangegeven starttijd?” Deze deelvraag gaat redelijk samen met deelvraag 1, maar in deze deelvraag wil ik mij iets meer focussen op de oorzaken achter de aangegeven redenen, met de opgedane kennis van deelvragen 2 en 3. Zoals benoemd in deelvraag 3 kunnen we stellen dat een veelvoorkomende oorzaak van te laat komen (ook onder studenten) onder de categorie “structuur” valt, waarin de drie meest voorkomende oorzaken een gebrek aan zelfcontrole, tijdsinschatting en structuur zijn. De oorzaken zijn in dit geval de oorzaken waardoor de studenten vaak te laat komen. Deze komen voort uit gesprekken die worden gevoerd met studenten, waarin de actie van het “te laat komen” als gevolg wordt gezien en er dieper in wordt gegaan op de redenen die de studenten geven. Deze reden is vaak ook de oorzaak, maar het is aan een coach om dit te beslissen, of de reden op zichzelf al een voldoende oorzaak is of dat er nog dieper naar een oorzaak moet worden gezocht. Wat veel door studenten wordt genoemd als de reden dat zij een gebrek in structuur hebben, met name bij het slapen, is het balanceren van media of sociale contacten en slapen, of stress door bijvoorbeeld een oncomfortabele thuissituatie. Nu is het balanceren van media of sociale contacten en slapen een zeer bekend “probleem” onder jongeren, als we de moderne media mogen geloven. Uitspraken zoals “beeldschermverslaving”, “serieverslaving” en “hangjongeren” worden vaak gebruikt in de media en is een relevant onderwerp die een eigen onderzoek verdient. Hierboven is een goed voorbeeld van hoe een reden van een oorzaak kan worden gescheiden. Dit wil ik verduidelijken aan de hand van een aantal voorbeelden, waarin ik de reden van de oorzaak scheid. De redenen komen voort uit de gehouden interviews. Reden: “Ik wil nog even roken”, “Ik stond voor een rood stoplicht”, “Ik moest nog even van de auto naar de locatie lopen”; (mogelijke) Oorzaak: Gebrek aan correcte tijdsinschatting, kleine acties zoals roken, wachten in het verkeer, lopen van locatie 1 naar locatie 2 wordt dan niet meegerekend in de tijdsinschatting van de student. De oorzaak achter de reden kan door gesprek met de desbetreffende student worden ontaardt, waarin de coach zal doorvragen naar de reden. Vanuit hier is het mijn doel om een schema te ontwikkelen wat coaches kan helpen om de redenen van studenten voor het te laat komen te categoriseren en vervolgens deze te verbinden aan de juiste oorzaak of oorzaken. Het is daarentegen wel goed te verbinden aan het gebrek aan zelfcontrole en zelfs misschien het gebrek aan tijdsinschatting en structuur bij de bekende oorzaken onder de categorie structuur. Met deze kennis kunnen wij individueel per student een soort diagram schetsen, waarin wij het probleem van te laat komen blootleggen en deze schematisch bekend maken, waar ik meer over zal spreken in de conclusie van dit onderzoek. Hiervoor moeten de categorieën en bijbehorende oorzaken worden uitgewerkt, wat ik zal doen in deelvraag 5.

  Deelvraag 5

  “Wat zijn de verbanden tussen de redenen die studenten op het middelbaar beroepsonderwijs geven waarom zij vaak later binnenkomen dan de aangegeven starttijd?” In de vorige deelvragen heb ik verscheidene redenen van studenten verbonden aan oorzaken. Het is belangrijk om bij het te laat komen bij studenten achter de juiste oorzaak te komen en niet enkel uit te gaan van de gegeven reden, zodat er ook een actieplan kan worden ontwikkeld wat de student zal helpen om meer op tijd te komen. Daarom heb ik vanuit de benoemde oorzaken en categorieën vanuit deelvraag 3 een schema opgezet die ik hieronder heb uitgewerkt. De categorie kan worden bepaald aan de hand van de gegeven reden van de student en hier kan uiteindelijk naar worden doorgevraagd. Het doel is om een oorzaak te verbinden of vast te stellen aan een gegeven reden. Een coach kan tijdens een gesprek met een student, waarbij er een of meerdere redenen worden gegeven van te laat komen, een verbinding maken met een oorzaak. Deze oorzaak kan door de coach worden vastgesteld vanuit het gesprek, maar wanneer dit lastig is kan de coach het schema gebruiken om de reden te categoriseren en zo te kijken welke oorzaken er vaak worden verbonden aan deze categorie. Resultaten tijden naar bed gaan studenten Resultaten tijden naar bed gaan studenten Weet dat de bovenstaande oorzaken en categorieën zijn ontwikkeld en gecategoriseerd volgens de gelezen bronnen, het uitgevoerde onderzoek en observaties binnen mijn werkveld. Deze kunnen nog verder worden uitgebreid met meer interviews, verdeeld over meerdere opleidingen / scholen. Vervolgens kunnen deze categorieën en oorzaken worden gecategoriseerd en worden verbonden aan de redenen van de studenten en kan er vervolgens een (oplossingsgericht) gesprek plaatsvinden waarbij de gevonden redenen worden voorgelegd en waarin er vervolgens kan worden gevraagd wat de student zelf hierin zit. Door de student meer inzicht te geven in zijn / haar oorzaken die zijn verbonden aan het te laat komen, kan er hopelijk worden gereflecteerd op het huidige gedrag en kunnen er oplossingen worden bedacht door de student zelf om zo een intrinsieke motivatie te creëren om op tijd te komen. Een voorbeeld hiervan zal ik uitwerken in de conclusie, in de vorm van een zelfbenoemd schema, het SVI-model (Student Vertraging Inzicht). Het verbinden van een oorzaak aan een reden en daarbij het onder te brengen onder een categorie is het trekken van het verband. Het doel is om de student zelf meer inzicht te geven door de student de oorzaak van het te laten komen te tonen en daarbij ook te laten zien hoe deze is verbonden met de redenen die de student heeft gegeven.

  Conclusie

  De hoofdvraag beantwoorden is dus vooral gericht op het krijgen van inzicht in de redenen en daaropvolgend de oorzaken van de studenten voor hun te laat komen. De oorzaken (en redenen) kunnen oneindig zijn en dit is waarom ik het SVI-model heb ontwikkeld, een model waarmee deze oneindige oorzaken en redenen kunnen worden gecategoriseerd en worden verbonden aan een set aantal oorzaken. Op deze manier kan er alsnog duidelijkheid en structuur worden gegeven aan een breed probleem zoals te laat komen. In deelvraag 1 heb ik verscheidene redenen van verscheidene studenten verzameld waarom zij vaker later binnenkomen dan de aangegeven starttijd. Deze heb ik gecategoriseerd in verschillende categorieën, die ik heb meegenomen in de volgende deelvragen. Vervolgens heb ik ook verschillende redenen verzameld die al reeds bekend zijn via bestaande media en / of literatuur. Hierdoor heb ik drie oorzaken kunnen samenstellen, die vaak voorkomen wanneer een reden onder de categorie “structuur” valt. Bij het beantwoorden van deelvraag 3 heb ik dit verder uitgebreid door oorzaken te zoeken in de bestaande cultuur en vanuit de gehouden interviews en heb ik deze gecategoriseerd in de categorieën die ik bij deelvraag 1 heb ontwikkeld. Vervolgens heb in deelvraag 4 besproken dat de redenen die studenten geven kunnen worden gekoppeld aan oorzaken om meer inzicht te geven aan hun te laat komen. Deze oorzaken, met de bijbehorende categorieën, heb ik vervolgens schematisch weergegeven bij deelvraag 5, waarin ik de werking van het SVI-model heb geïntroduceerd. Deze zal ik hieronder verder uitleggen.

  Waarom het SVI-Model

  Het SVI-model (Student Vertraging Inzicht model) kan worden gebruikt door een coach als een set bestaande oorzaken voor gegeven redenen van te laat komen. Het kan de coach hierin helpen om sneller een bestaande oorzaak te vinden. Het kan daarentegen de student ook helpen om zelf meer inzicht te krijgen in de oorzaak van het te laat komen, door een meer duidelijke verbinding te laten zien door de door de student gegeven redenen te categoriseren en vervolgens te verbinden aan een oorzaak.

  SVI-model

  Zoals beschreven in deelvraag 5 kan het SVI-model worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van het te laat komen bij studenten. Hierbij wordt door de coach of iemand anders, de persoon die de verbinding legt tussen de gegeven redenen vanuit de student en de bijbehorende categorie(en) en oorzaken, het gesprek gevoerd met de student om de genoemde verbinding te leggen en vervolgens het oplossingsgerichte vervolggesprek te houden. Het model is ingedeeld in drie fases die plaatsvinden tijdens het gesprek, waar de derde fase eventueel kan worden uitgevoerd op een later moment: Resultaten tijden naar bed gaan studenten

  Fase 1: Herkennen

  Hier wordt de student gevraagd om zijn of haar redenen voor het te laat komen. Hierin is het belangrijk om te melden dat het hier gaat om studenten die geregeld te laat komen, waarbij het niet gaat om enkele momentopnames. De redenen worden eventueel gebundeld als deze dicht bij elkaar liggen en worden genoteerd.

  Fase 2: Verbinden

  Hier wordt de student gevraagd om zijn of haar redenen voor het te laat komen. Hierin is het belangrijk om te melden dat het hier gaat om studenten die geregeld te laat komen, waarbij het niet gaat om enkele momentopnames. De redenen worden eventueel gebundeld als deze dicht bij elkaar liggen en worden genoteerd.

  Fase 3: Follow-up

  In deze fase wordt er een vervolg gegeven aan het gesprek, waarbij de oorzaken openlijk worden besproken met de student. Dit kan binnen hetzelfde gesprek of tijdens een nieuw moment. In dit gesprek is het doel om de student inzicht te laten krijgen in zijn of haar oorzaken die de oorzaak vormen van het te laat komen. Vervolgens wordt er een oplossingsgericht gesprek gehouden waarbij het van belang is dat de student zelf tot een oplossing komt, door de stappen te volgen van het oplossingsgericht coachen. In de bijlagen heb ik een SVI formulier ontwikkeld die als hulpmiddel kan worden gebruikt tijdens dit gesprek. Het SVI-model kan dus worden gebruikt om de student meer inzicht te geven in zijn of haar te laat komen. Vanuit hier kan een oplossingsgericht coachingsgesprek worden gestart en kan er een intrinsieke motivatie worden gestimuleerd bij de student om meer op tijd te komen.

  Nawoord

  Als product voor dit eindonderzoek heb ik een product ontwikkeld, waardoor studenten meer inzicht kunnen krijgen in hun eigen te laat komen, namelijk een pedagogisch model genaamd het SVI-model. Door deze ook openlijk te delen op mijn blog hoop ik anderen te helpen om het gesprek te kunnen openen met studenten en meer bewustwording te creëren voor het feit dat de handeling van te laat komen vaak een gevolg is van (verscheidene) factoren. Het nodigt uit om een conversatie te openen en het SVI-model dient dan enkel als hulpmiddel om het gesprek te openen en in het begin te sturen. Vond je dit onderzoek interessant en wil je meer weten? Neem dan gerust contact op via maartenwolfsen@gmail.com.

  Bijlagen

  Download hier het SVI formulier.


  Bronnenlijst

  - Clarke, L. (z.d.). Why some people are always running late. BBC Worklife. Geraadpleegd op 13 oktober 2022, van https://www.bbc.com/worklife/article/20170209-why-some-people-are-always-running-late Ohlenschlager, M. (2022, 27 september). Te laat komen is een ziekte (en er is een simpel medicijn). Mentor Max. Geraadpleegd op 13 oktober 2022, van https://mentormax.nl/te-laat-komen-is-een-ziekte-en-er-is-een-simpel-medicijn/ - Conte, J. M., & Jacobs, R. R. (2003). Validity evidence linking polychronicity and Big 5 personality dimensions to absence, lateness, and performance. Human Performance, 16, 107-129. - John, D. [BBC Reel]. (2022, 1 maart). Why some people are always late - BBC REEL [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 13 oktober 2022, van https://www.youtube.com/watch?v=uk-JuzGlSgs - Cherry, K. (2022, 19 oktober). The Nature vs. Nurture Debate. Verywell Mind. https://www.verywellmind.com/what-is-nature-versus-nurture-2795392 - Maarel, L. van de. (2013). Kinderen in spagaat: Rouw na scheiding en overlijden. Utrecht: Ten Have. - Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. (2010). School en echtscheiding. Geraadpleegd op http://dpbbrugge-public.sharepoint.com/OndersteunendPersoneel /Mededelingen/D%20Sociaalemotionele%20ontwikkeling%20(lerven%20leven) /D8%20Andere%20thema's/School%20en%20echtscheiding.pdf - Surma, T., Vanhoyweghen, K., Sluijsmans, D., Camp, G., Muijs, D., Kirschner, P. A. (2019, september). Wijze lessen; Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek (1e druk). Ten Brink uitgevers. Geraadpleegd op https://www.ou.nl/documents/846784/0/Wijze_Lessen_digitaal_160919.pdf/53ce9ca8-c213-ebc6-d674-ac24f78596ef. - Castagna, G. (2022, 21 oktober). Verbinding verbroken: Hoe krijg je studenten weer gemotiveerd naar de campus/school? Trimbos-instituut. https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/verbinding-verbroken-hoe-krijg-je-studenten-weer-gemotiveerd-naar-de-campus-school/